Facebook Pixel

Trenger du hjelp?  Vår supporttelefon (+47) 400 01 767 er åpen alle hverdager 09.00-18.00 Lørdag 10.00-15.00 Søndag: Stengt

Kompressorer

Kompressorer til alle behov

Maskin til transport av en gass (f.eks. luft) fra et lavere til et høyere trykknivå.

En kompressor karakteriseres ved den trykkendring som skal oppnås og den gassmengde som skal transporteres.
Trykkøkningen krever tilførsel av mekanisk arbeid. Kompressor som brukes for transport fra vakuum opp til atmosfæretrykk, kalles ofte vakuumpumpe.
Er hensikten transport av gassmengder uten vesentlig trykkstigning, kalles kompressoren ofte VIFTE.

Vanlige kompressortyper

Vanlige kompressortyper inndeles i to hovedgrupper: fortrengningskompressorer og dynamiske kompressorer.
I fortrengningskompressorene skapes trykkøkningen direkte ved at gassen stenges inne og presses sammen, mens man i dynamiske kompressorer (turbokompressorer og ejektorkompressorer) gir gassen en hastighetsøkning som så omdannes til trykkøkning.

Det finnes en rekke typer fortrengningskompressorer; stempelkompressorer, skruekompressorer, scroll-kompressorer, rotasjonskompressorer m.m.
Stempelkompressoren er fremdeles den vanligste. Den brukes fortrinnsvis for gassmengder opp til ca. 1000 m3 per time, og bygges med en eller flere sylindre, mens skruekompressorer benyttes for større gassmengder (500–5000 m3 per time)..

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.